Kaip nereikia mesti svorio

?Da?niausiai ?mon?s norintys suliekn?ti ima ie?koti internete patarim?, skaityti populiarius ?urnalus, kur ??ymyb?s pasakoja, kaip suliekn?ti. Galiausiai ie?koma pa?ios efektyviausios dietos arba nusprend?iama i?bandyti liekn?jimui skirtas piliules ar kitas pana?ias priemones?, – pasakoja Liekn?jimo ir sveikatingumo centro ?k?r?ja Lina Smaidryt?.

Moterys neretai tikisi, kad per met? metus augintus kilogramus numes per savait?. Ta?iau ne per savait? jie u?augo, ne per savait? ir turi nukristi. Svor? geriausia mesti po truputi, bet norintys labai greitai atsikratyti antsvorio ?mon?s neretai padaro sau me?kos paslaug? ir tik pablogina esam? pad?t?.

Dietos pavojai. Nusprendus liekn?ti su diet? pagalba neretai persistengiama ir maisto suvartojama gerokai ma?iau nei reikia m?s? organizmui. Gali net atsirasti ?vairios ligos, tokios, kaip gastritas, avitaminoz? ir pan. Savait? laikantis vieno produkto dietos ?mon?s pamir?ta, kad organizmui reikia pilnavert?s mitybos tame tarpe ir baltym?, ir riebal?, ir angliavandeni?. Nors vien? i? j? i?braukus i? savo raciono daroma ?ala sveikatai. Baltymai reikalingi ?arm? ir r?g?i? pusiausvyrai palaikyti, regeneracijos procesams, taip pat hormon? gamybai. Tuo tarpu be riebal? normaliai nevykt? organizmo med?iag? apykaita, ne?sisavint? vitaminai A ir E, grei?iau sent? oda. Angliavandeni? kiekvien? dien? reikia m?s? smegenims ir gerai ?arnyno veiklai.

Kiti dietos pavojai. M?s? k?nas ? dietas gali reaguoti, kaip ? at?jus? badmet?. Taip per pirm?sias dietas J?s suliekn?site, ta?iau v?liau organizmas jau ?inos, kad gali ateiti badmetis ir bus pasireng?s daugiau sukaupti ir sunkiau atiduoti ?atsargas?… I? ?io rei?kinio ir yra kil?s posakis dietos ?jo-jo efektas?, kai svoris dietos pagalba, tai numetamas, tai u?auginamas.

??iuolaikin?s dietos prie?tarauja pa?iai dietos s?vokai, dieta tai tur?t? b?ti nuolatinis gyvenimo b?das, pasirinkta subalansuota mityba ir nuolatinis jos laikymasis. Maistas turi b?ti sveikas, skanus ir duodantis organizmui visas reikalingas med?iagas?, – kalba Liekn?jimo ir sveikatingumo centro vadov? Lina Smaidryt?.

Maisto papildai negydo
Legal?s maisto papildai turi nedidel? liesinam?j? poveik?

Liekninan?ios piliul?s. Renkantis liekn?ti su piliuliu pagalba niekada negali ?inoti, koki? ji gali tur?ti pasekmi? sveikatai. Legal?s ir nat?ral?s maisto papildai turi nedidel? poveik? per m?nes? atsikratoma tik keli? kilogram?. Tod?l neretai pasirenkami nelegal?s, ry?k? poveik? turintys papildai, kurie yra kenksmingi sveikatai, gali sutrikti, inkst?, skrand?io, kepen? veikla.

JAV mokslinink? M. Manore tyrin?jusi ?imtus maisto papild?, padar? i?vad?, kad did?iosios dalies efektyvumas n?ra klini?kai patvirtintas. Taigi n?ra stebuklingos liekninan?ios piliul?s…

Mokslinink? lygino papild? ir ?placebo? liekn?jimo grupi? efektyvum?, pastarosios u?fiksuotas svorio ma??jimo efektas yra tik 1 kilogramu ma?esnis. I? tirt? maisto papild? mokslinink? i?skyr? kelet?, kuri? sud?tyje yra ?aliosios arbatos ar pieno produkt?, kurie gali ?takoti iki 2 kilogram? k?no mas?s suma??jim?. Tyr?ja pastebi, kad dauguma ?i? maisto papild? buvo testuojami, kaip priedas prie subalansuotos ? sveikos mitybos ar priedas laikantis dietos.