Bodyflex pratimas „Zuikutis“

Diafragminio kv?pavimo ir tempimo, jogos pratimai sujungti tarpusavyje yra geriau ?inomi, kaip Body Flex. Liekn?jimo centre naudojame kelet? klasikini? Body Flex pratim?. Vienas i? j? yra pratimas ?zuikutis?. ?is klasikinis pratimas yra vienas i? m?gstamiausi?. Jis skirtas liekninti rank? srit? ties pa?astimis.

Pradin? pad?tis: stov?kite keturp?s?ioje pad?tyje i?laikydami neutrali? nugar?.

Pratimo eiga: po diafragminio kv?pavimo pratimo atsis?skite atgal laikydamos rankas toje pa?ioje vietoje. Atsis?dus stenkit?s su rankomis pasiekti kuo toliau ? priek?. Tur?t? jaustis tempimas pe?i? ir vir?utin?je nugaros srityje.Pasilikite tokioje pad?tyje, kol suskai?iuosite iki 8. Gr??kite ? pradin? pad?ti ir pakartokite visk? i? naujo.

IMG_6013Pratim? kartokite 4 kartus.

Kiti Bodyflex pratimai

Renkama nauja Bodyflex grup?