Sveikatingumo savaitgaliai – REGISTRUOKIS

Sveikatingumo savaitgaliai sugr??ta! ?i k?no lavinimo programa skirta visiems negalintiems sportuoti darbo dienomis. U?si?mim? metu palaikysite ir lavinsite tokias organizmo fizines ypatybes kaip lankstumas, pusiausvyra, j?ga, i?tverm?,? koordinacija. Didinsite fizin? aktyvum?, suma?insite ir i?vengsite nugaros skausm? bei senatvini? raumen?, kaul? bei s?nari? lig?, kurios XXI am?iuje, d?l pasyvios gyvensenos ar darbo ypatum? pasirei?kia vis anks?iau.

U?si?mimai vyksta ?e?tadieniais?ir??sekmadieniais, prasideda 10:00 val.

Lankytoj? kiekvien? kart? laukia kitokia sveikatinimo - stuburo stiprinimo mank?ta
Lankytoj? kiekvien? kart? laukia kitokia sveikatinimo – stuburo stiprinimo mank?ta

Prisijunkite, bet kur? savaitgal?.

Kainos:
Vienkartinio savaitgalio(?eina ?e?tadienis ir sekmadienis, viso 4 u?si?mimai)?kaina 50 Lt?/ 15 ?.
Vienos dienos apsilankymo kaina 30 Lt / 9 ?.
M?nesinis abonementas 179 Lt / 52 ??(?eina 4 savaitgaliai i? eil?s ? ?e?tadieniai ir sekmadieniai, kiekvien? dien? po 2 u?si?mimus).
Dviej? m?nesi? abonementas 299 Lt?/ 87 ?(?eina 8 savaitgaliai i? eil?s ? ?e?tadieniai ir sekmadieniai, kiekvien? dien? po 2 u?si?mimus).
Trij? m?nesi? abonementas 419 Lt / 122 ??(?eina 12 savaitgali? i? eil?s ? ?e?tadieniai ir sekmadieniai, kiekvien? dien? po 2 u?si?mimus).

Registruokit?s i? anksto el. pa?tu: lieknejimocentras@gmail.com arba telefonu 867000393.

Sveikatingumo savaitgaliai – gydymas judesiu.?Efektyv?s.?Saug?s.?Tinka bet kokiam am?iui.?

?i programa veikia daugel? k?no sistem? (kv?pavimo, vir?kinimo, judamojo aparato, ?alinimo, nerv?) d?l ko ger?ja ?mogaus funkcionavimas ir gyvenimo kokyb?. Kasdieniai judesiai tampa ma?iau skausmingi ar visai i?nyksta, tvirt?ja bei stangr?ja visas k?nas, tampame aktyvesni ir linksmesni.

Savaitgaliais, kiekvien? dien? ?e?tadien? ir sekmadien? vyks po du u?si?mimus, pirmasis ? giluminio – diafragminio kv?pavimo ir tempimo mank?ta, antrasis u?si?mimas sveikatingumo mank?ta stiprinanti ir lavinanti vis? k?n?. Jis parengiamas atsi?velgiant ? lankytoj? pageidavimus. U?si?mimus veda profesionali kineziterapeut?.

Kiekvieno u?si?mimo metu siekiama visapusi?ko poveikio, kur? sukurti padeda? ?vairios priemon?s bei pratim? atlikimo principai.

Sveikatingumo savaitgali? metu:

* Giluminio (diafragminio) kv?pavimo ir raumen? tempimo mank?ta. Pratimai derinami su tempimo, izometriniais, statiniais pratimais, kurie gerina kv?pavimo ir vir?kinimo sistem? veikl?, didina lankstum?, raumen? i?tverm?, skatina liekn?jimo procesus. Mank?ta pagreitina visus organizmo apykaitos procesus. Stiprus pilvo ?traukimas ir i?p?timas masa?uoja pilvo organus. Tai vienintel? technika, kuri stimuliuoja vidaus organus ir ver?ia juos dirbti efektyviau. I?nyksta maudimas pilvo apa?ioje, nebepu?ia pilvo, atsikratoma viduri? u?kiet?jimo bei vir?kinimo problem?. Gilus kv?pavimas didina deguonies koncentracij? kraujyje. Taip stiprinama imunin? sistema. Giliai kv?puojant ir ?tempiant raumenis reikiamoje vietoje tirpdomi riebalai (celiulitas).

* Atliekami pratimai su did?iaisiais kamuoliais. Tai padeda lavinti pusiausvyr?, stiprinti giliuosius raumenis, suteikia stabilumo liemeniui ir padeda i?vengti nugaros skausm?.

* Stiprinamos pagrindin?s raumen? grup?s bei didinamas s?nari? paslankumas.

* Atliekami izometriniai pratimai, gerinantys mink?t?j? audini? kraujotak? ir elastingum?.

* Pratimai su laisvaisiais svoriais stiprina pe?i? juost?, padeda i?vengti osteochondroz?s ir kaklo skausm?.

* Didinama liemens raumen? i?tverm? padeda stabilizuoti stubur? ir ma?inti nugaros skausmus.

* Atliekami s?nari? (peties, kelio, ?iurnos) stabilizavimo pratimai, siekiant suma?inti traum? atsiradim?.

* Per pertrauk?les geriama specialiai Jums sukurta detoksikacin? arbata. Arbata detoksikuoja, valo organizm?, cholesterolio kiek? kraujyje.

* Lankytojams pageidaujant galime pravesti savimasa?o pamok?l?. Savimasa?as padeda palaikyti odos ir raumen? tonus?, gerina audini? mityb?, mal?ina nuovarg? ir skausm?. Masa?as gali b?ti taikomas visoms lengvai pasiekiamoms k?no sritims ? veidui, kr?tinei, pilvui, pir?tams, rankoms.