Savaranki?kas badavimas liekn?jimui ar sveikatai?

Badavimas ar tai geras b?das liekn?ti, ar visgi tai labiau yra vaistas nuo lig?? Ar sveika savaranki?kai badauti? Kiek laiko gali trukti badavimas? Da?nai klausia Liekn?jimo centro lankytojos. ? klausimus atsako sveikos mitybos konsultantas Tomas Lenart ir Liekn?jimo centro vadov? Lina Smaidryt?.

Vis daugiau m?s? lankytoj? ry?tasi keliauti ? Latvij? ir i?bandyti bado klinikos J?rmaloje paslaugas. Kitos galvoja savaranki?kai badauti. Kartais sulaukiame lai?k? su pra?ymu pateikti badavimo instrukcij?. Tad visiems vienu metu bandysime atsakyti ? ?? klausim?.junk-food_350_080812033058

„Jei badavimas trunka ne ilgiau vienos dienos (gali b?ti taikomas ir pvz.: 2 kartus per savait?), jis yra naudingas, stimuliuoja imunin? sistem?, skatina organizmo atsinaujinimo procesus, valym?s?. Bet su s?lyga, kad ?mogus net po tokio vienos dienos pabadavimo i? jo i?eina l?tai (sekan?i? dien? saikingai valgo dar?oves, vaisius ir kt. lengv? maist? didindamas jo kiek? palaipsniui) ir tokius badavimus daro reguliariai pvz.: kas savait? ar dvi, tai gali daryti kiekvienas be didesni? rizik?. Ilgesni? badavim? nei vienos dienos daryti be patirties, ai?kaus supratimo, kam tai darau ir koki? rezultat? galiu sulaukti, nerekomenduoju, kreivai ? tai ?i?ri tiek gydytojai, tiek ir rimtesni ajurvedos specialistai“, – teigia „Liekn?jimo ir sveikatingumo centro“ mitybos specialistas Tomas Lenart.

Ilgesnis nei vienos dienos badavimas tur?t? b?ti skirtas tik spr?sti konkre?ias sveikatos problemas ir su gero specialisto konsultacija ir labai ai?kiais nurodymais.

Didel? dalis ?moni? puola prie ilgalaikio badavimo tinkamai ne?sigilin?, kaip jam pasiruo?ti, kaip i? jo i?eiti ir be ai?kaus supratimo, kam to reikia ir kokius rezultatus duos… Kitaip sakant gaunasi ka?kiek pavojingas sadomazochizmas.

T. Lenart teigimu blogiausia, kai ?mon?s pripuola prie badavimo, nes reikia staigiai numesti svor? prie? vasar?, arba kok? nors rengin? (vestuves), o paskui pripuola prie stalo, tai tiesiausias kelias ? sveikatos problemas.

Liekn?jimo centro kursuose pasakojame apie i?krovos dienas, viena i? j? r??i? yra bado diena. Ta?iau ?mogui pirm? kart? at?jus liekn?ti bado dienos (kai geriami tik skys?iai) mes nerekomenduojame. Prad?ti geriau su i?krovos dienomis, kuri? metu reikia k? nors valgyti ar tai b?t? dar?ov?s, ar konkretus vaisius, ar griki? ko??. Bado diena prie i?krovos dien? nepratusiam ?mogui gali sukelti prast? savijaut?, bendr? k?no silpnum?, galvos skausm?, netgi migren?. Tod?l prad?ioje visuomet si?lau rinktis angliavandeni? arba baltym? dien? ir valgyti reguliariai kas 2,5 – 3 val.“, – pasakoja „Liekn?jimo ir sveikatingumo centro“ vadov? Lina Smaidryt?.

Jos teigimu savaranki?kas badavimas yra naudingas sveikatai, jei jo laikomasi „su protu“, ta?iau visada geriausia prie? k? nors tokio darant pirm? kart? pasikonsultuoti su specialistu. Konsultuotis su specialistu reikt? ne d?l to, kad labai sud?tingas ar pavojingas dalykas, o d?l to kad daugelis yra nekantr?s arba persistengia ir per ilgai ne pagal savo galimybes badauja. Kitas atvejis per greitai i?eina i? badavimo, ne?inodami, kaip taisyklingai tai padaryti.

? Liekn?jimo centro programas da?nai prisijungia moterys, kurios yra apsilank? Latvijoje bado klinikoje ir jau yra patyrusios savait?s trukm?s gydom?j? badavim?. J? atsiliepimai apie klinikos darb? yra puik?s, da?nai jos i? klinikos gauna daugiau ne tikisi. Lietuvait?s ? bado klinik? va?iuoja nor?damos suliekn?ti, o gr??ta ne tik suliekn?jusios, bet ir pagerinusios sveikat?.