Pratimas riestainis

?is diafragminio kv?pavimo tempimo pratimas vienas i? seniausi? klasikiniame Body Flex naudojam? pratim?. Jis skirtas liekninti liemen? ir i?orin? ?laun? dal? ir ?iek tiek kakl?.

Riestainis - klasikinis Body Flex pratimas
Riestainis – klasikinis Body Flex pratimas

Pradin? pad?tis: atsis?dus ant grind?, viena koja tiesi, kita sulenkta per kel? ir perd?ta per tiesi?j? koj?. Rankos u? nugaros.

Pratimo eiga: ?atlikite diafragminio kv?pavimo pratim?, lengvai atsilo?kite atgal ir pakelkite diafragm?. Su prie?inga ranka sulenktam keliui j? spauskite, su visu k?nu sukit?s ? prie?ing? pus?. Nesik?prinkite. Stipriai su ranka spaud?iant keliuk? turite jausti ry?k? tempim???i?orin?je ?launies pus?je, klub? ir liemens srityje, truputuk? tempiasi ir kaklas. Suskai?iuokite iki 8, ?kv?pkite ir atsipalaiduokite.

Pratim? kartokite bent 4 kartus kiekvienai kojai.