Zouk camp tarptautinė šokio stovykla

zouk camp
Kviečiame sudalyvauti penktoje tarptautinėje ZOUK šokių stovykloje. Įsijausti į šokį, bendravimą net 3 dienas gyventi Zouk ritmu ir leisti nutikti šokiui…
Įsikursime Laumių namuose netoli Vilnelės. Ten lauks molinė jaukumu apkabinanti sodyba, ji nuošali, apsupta miškų, šalia teka Vilnelė ir ošia laukiniai miškai.
Kas laukia? Šokiai, nauji patyrimai, žaidimai ir atradimai, Zouk pamokos ir vakarėliai, o prieš vakarėlius atpalaiduojanti pirtis. Jei esi šokęs Zouk po pirties, tai žinai, kokius sparnus ji suteikia.
Šiemet mes kalbėsime apie Zouk stilius. Pristatysime ir parodysime Zouk šokius vis kitu kampu Mindfullness Zouk, Soul Zouk, Clasical Zouk, RNB Zouk, Flow Zouk. Daugiausia dėmesio skirtime Soul Zouk.
Turėsime vėl ypatingus svečius 😉
Mindfullness Zouk Ljosa Kostenoy (Latvija)
Soul Zouk Kris Leczek ir Klaudia Potoniec (Lenkija)
Klasikinis Zouk Žilvinas Valteris ir Slava Arsenjava (Vilnius)
RNB Zouk Kastytis Pamakštys ir Austė Žukauskaitė (Kaunas)
DJ komanda: DJ SoulZ, DJ AnTone
Ryto hatha jogą ves guru momo (Kaunas)
Carlos castaneda tensegrity mankšta guru momo (Kaunas)
Kvėpavimo stebėjimo meditacija su guru momo (Kaunas)
Pirtyje jus atpalaiduos Lina Smaidrytė ir Liudmila Novakovskaya (Vilnius)
Žaidimais ir nuotykiais pasirūpins Lina Smaidrytė (Vilnius)
Tibeto dubenų koncertas – Kristina Draudvilaitė (Kaunas)
Apie sielos formulę ir jos šokį pasakos astropsichologė Viktorija (Vilnius)
Meditacijos paslaptimi dalinsis ir privačiai kūną atpalaiduos masažo ir Reiki deivė Silvija. Ji apie tave gali papasakoti daugiau nei tu pats žinai.
Data: rugsėjo 29, 30 ir spalio 1 dienos.
Vietų skaičius ribotas! Labai norinčius dalyvauti siūlau iš karto rezervuoti sau vietą sumokant avansą. Šiuo metu registracija atvira visiems, vėliau ribosime pagal porų skaičių.
Kaina:
FULL PASAS 159 € (3 dienos/2 naktys, pamokos, pirties procedūros ir visos veiklos). Į kainą įskaičiuoti šeštadienio pietūs ir vakarienė, sekmadienio pietūs. Visos stovyklos metu bus užkandžių. Lengvais pusryčiais kviečiame pasirūpinti patiems.
Dienos pasas su maistu (be nakvynės) – 90 €.
Dėl nuolaidų grupėms po 10 žmonių teiraukitės asmenine žinute.
Turi klausimų – klausk!
Registracija:
Pradžioje sumokame 70 € avansą, kuris atšaukus registraciją nėra grąžinamas. Registracijos avansą galima perleisti kitam žmogui (kuris dar nėra susimokėjęs avanso).
Lina Smaidrytė
LT823250013534289380
Po avanso pildome registracijos formą:
https://forms.gle/hZe6M47FBdcLv9tM6
Klausimai: el. paštu lieknejimocentras@gmail.com arba 8 670 00393
Apgyvendinimas:
Keturviečiai kambariai
ZOUK CAMP PROGRAMA
PENKTADIENIS (Rugsėjo 29d.):
Atvykimas į sodybą nuo 16:30 – įsikurti, atsipūsti, pasivaikščioti ir pabūti.
18:00 Susipažinimas.
Atsipalaidavimui: šiurpuliukus kelianti galvos masažo pamoka su Lina
Pokalbis – kas mes čia susirinkę, foloverės apie leaderius, leaderiai apie foloveres
Žaidimai susipažinimui
19:30 Mindfulness Zouk su Lioša Kostinoy (Latvija) – pamoka anglų kalba
20:30 Soul Zouk pamoka su Kris & Klaudia (Lenkija) – pamoka anglų kalba
22:00 Zouk night White party (dress kodas baltai, baltai). DJ SoulZ, DJ AnTone
01:00 Labanaktukas.
ŠEŠTADIENIS (Rugsėjo 30 d.):
8:00 Ryto hatha joga su guru momo
8:30 Kūno meditacija, veido, galvos ir kaklo savimasažo pamoka su gydomųjų ir alternatyvių masažų specialiste, Reiki meistre Silvija.
Asmeniniam masažui registruotis +370 699 83085
9:00 Savarankiški pusryčiai
10:00 Guru momo budistų meditacija
10:30 Mindfulness Zouk su Lioša Kostinoy (Latvija) – pamoka anglų kalba
12:00 Zouk pamoka su Kris & Klaudia Soul Zouk I – pamoka anglų kalba
13:30 Vaišiname pietumis
14:20 Tibeto dubenų koncertas su Kristina pasiimkit dekiukus ir kilimėlius. Laisvas laikas.
15:00 Clasical Zouk su Žilvinu ir Slava
16:30 RNB Zouk su Kastyčiu ir Austėja
18:00 Vaišiname vakariene
19:00 Prasideda PIRTIS visiems, bet ypač moterims su pirtininkėmis Lina ir Liudmila.
Užsirašyti į grupes laikams galima prie pagrindinės salės! Grupelės po 7-8 žmones.
20:30 Soul Zouk Kris & Klaudia – pamoka anglų kalba
22:00 Zouk pasakiškas vakarėlis “Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu” (dress kodas: viskas kas tau yra pasaka:) DJ SoulZ, DJ AnTone, DJ Kaštone
02:00 Labanaktukas
SEKMADIENIS (Spalio 1 d.):
8:00 Kvėpavimo stebėjimo meditacija
8:30 Carlos castaneda tensegrity mankšta su guru momo
9:00 Savarankiški pusryčiai
10:00 Mindfulness Zouk su Lioša Kostinoy (Latvija) – pamoka anglų kalba
11:00 Clasical Zouk Žilvinas ir Slava
13:00 Vaišiname pietumis
13:45 Sielos formulę ir jos šokį pasakos astropsichologė Viktorija
14:30 Soul Zouk Kris & Klaudia – pamoka anglų kalba
15:45 Zouk day party. DJ SoulZ
17:00 Ratukas – stovyklos uždarymas

EN
We invite you to participate in the fifth international ZOUK dance camp. Get into the dance, the communication, live in the rhythm of Zouk for 3 days and let the dance happen…
We will settle in the cosy earthen homestead near Vilnius, the Vilnelė river flows nearby and wild forests rustle.
What’s waiting? Dancing, new experiences, games and discoveries, Zouk classes and parties, and before the Saturday party a relaxing sauna. If you’ve danced Zouk after a sauna, then you know the wings it gives.
This year we will be talking about Zouk styles. We will present and show Zouk dances from a different angle Mindfullness Zouk, Soul Zouk, Clasical Zouk, RNB Zouk, Flow Zouk. We will focus on Soul Zouk.
We will have special guests 😉
Mindfulness Zouk Ljosa Kostenoy (Latvia)
Soul Zouk Kris Leczek and Klaudia Potoniec (Poland)
Classic Zouk Žilvinas Valteris and Slava Arsenjava (Vilnius)
RNB Zouk Kastytis Pamakstys and Austė Žukauskaitė (Kaunas)
DJ Team: DJ SoulZ, DJ Antony
Morning hatha yoga will be led by guru momo (Kaunas)
Carlos castaneda tensegrity exercise guru momo (Kaunas)
Breathing observation meditation with guru momo (Kaunas)
Lina Smaidrytė and Liudmila Novakovskaya (Vilnius) will relax you in the sauna.
Games and adventures will be provided by Lina Smaidrytė (Vilnius)
Tibetan Bowls Concert – Kristina Draudvilaitė (Kaunas)
Astropsychologist Viktorija (Vilnius) will talk about the formula of the soul and its dance
Silvija, the goddess of massage and Reiki, will share the secret of meditation and relax the body in private. She can tell you more about you than you know.
Date: September 29, 30 and October 1.
The number of places is limited! I suggest those who really want to participate to reserve their place immediately by paying in advance. Registration is currently open to all, later we will limit the number of couples.
Price:
FULL PASS 159 € (3 days/2 nights, lessons, sauna procedures and all activities). The price includes Saturday lunch and dinner, Sunday lunch. Snacks will be available throughout the camp. We invite you to prepare your own light breakfast.
Day pass – activities and food included (without accommodation) – 90 €.
For discounts for groups of 10 people, ask in a private message.
If you have any questions – ask 😉 !
Registration:
At the beginning, we pay an advance of €70, which is non-refundable after canceling the registration. The registration advance can be transferred to another person (who has not yet paid the advance).
Lina Smaidrytė
LT823250013534289380
After the advance, we fill out the registration form:
https://forms.gle/hZe6M47FBdcLv9tM6
Questions: e-mail by mail lieknejimocentras@gmail.com or +370 670 00393 or just ask Lina Smaidrytė 😉
Accommodation:
Quadruple rooms

Our last Zouk camps:
Zouk camp LT #4
https://www.facebook.com/events/291324276488601
Zouk camp LT #3
https://www.facebook.com/events/698114417354910/
Zouk camp LT #2
https://www.facebook.com/events/2321360661412939/
Zouk camp LT #1
https://www.facebook.com/events/850597701794474/

ZOUK CAMP PROGRAM

FRIDAY (September 29):
Arrival at the homestead from 16:30 – settle down, rest, walk and hang out.
18:00 Getting to know each other.
For relaxation: a chilling head massage lesson with Lina
Conversation – who are we: followers about leaders, leaders about followers.
Games
19:30 Mindfulness Zouk with Lioša Kostinoy (Latvia) – lesson in English
20:30 Soul Zouk lesson with Kris & Klaudia (Poland) – lesson in English
22:00 Zouk night White party (dress code white, white). DJ SoulZ, DJ AnTone
01:00 Good night.

SATURDAY (September 30):
8:00 Morning hatha yoga with guru momo
8:30 Body meditation, face, head and neck self-massage lesson with Reiki master Silvija, specialist in therapeutic and alternative massages.
To register for a personal massage, call +370 699 83085
9:00 Breakfast on your own
10:00 Guru momo Buddhist meditation
10:30 Mindfulness Zouk with Lioša Kostinoy (Latvia) – lesson in English
12:00 Zouk lesson with Kris & Klaudia Soul Zouk I – lesson in English
13:30 We have lunch
2:20 p.m. Tibetan bowls concert with Kristina, bring bowls and rugs. Free time.
15:00 Classical Zouk with Žilvin and Slava
16:30 RNB Zouk with Kastytis and Austea
18:00 We have dinner
19:00 BATH begins for everyone, but especially for women with bathers Lina and Liudmila.
You can sign up for groups at the main hall! Groups of 7-8 people.
20:30 Soul Zouk Kris & Klaudia – lesson in English
22:00 Zouk’s fabulous party “I don’t believe in the world, but I believe in fairy tales” (dress code: everything to you is a fairy tale:) DJ SoulZ, DJ AnTone, DJ Kaštone
02:00 Good night

SUNDAY (October 1):
8:00 Breath observation meditation
8:30 Carlos castaneda tensegrity exercise with guru momo
9:00 Breakfast on your own
10:00 Mindfulness Zouk with Lioša Kostinoy (Latvia) – lesson in English
11:00 Clasical Zouk Žilvinas and Slava
13:00 We have lunch
13:45 astropsychologist Victoria will tell about the formula of the soul and its dance
14:30 Soul Zouk Kris & Klaudia – lesson in English
15:45 Zouk day party. DJ SoulZ
17:00 Ratukas – closing of the camp

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *